Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yetişkinde Dil Kökünde Dev Tiroglossal Duktus Kisti Olgusu
 

Yetişkinde Dil Kökünde Dev Tiroglossal Duktus Kisti Olgusu

Uyar Y., Aydoğdu İ., Bertiken G., Kumral T. L., Mutlu T. A.

AMAÇ: Tiroglossal duktus kisti, boyun orta hattında en sık görülen konjenital boyun kitlesidir. Boyunda ağrısız, hareketli, düzgün yüzeyli ve dilin dışarı çıkarılması ile yukarı hareket eden kitleler şeklinde karşımıza çıkarken, dil kökünde lokalize olması durumunda solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü yapabilir. OLGU: Çalışmamızda larengeal uzanım gösteren tiroglossal duktus kisti olgusu olan 53 yaşında bayan hasta sunuldu. Kliniğimize yutkunma ve solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle başvuran hastanın yapılan endoskopik muayenesinde dil kökünde 5x6 cm boyutlarında üzeri düzgün yüzeyli, hava yolunu daraltan kitle görüldü. Radyolojik inceleme sonuçları ile dil kökü kaynaklı tiroglossal duktus kisti tanısı ile opere edilen hastanın postop histopatolojik sonucu tiroglossal duktus kistini doğruladı. YORUM: Tiroglossal duktus kistin larengeal uzanımı oldukça nadir görülen bir durumdur ve genellikle yaşamın ilk 3 dekadında görülür. Cerrahi sırasında travmatik entübasyondan kaçınılmalıdr. İntraoperatif aspirasyon ile de kistin kontrollü dekompresyonu yapılabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale