Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Travmatik Bichat Yağ Dokusu Herniasyonu:Vaka Sunumu
 

Travmatik Bichat Yağ Dokusu Herniasyonu:Vaka Sunumu

Karaca S., Uzun L., Eğilmez K. O., Timurlenk E.

AMAÇ: Bichat yağ dokusu, masseter ve buksinatör kasları arasında bulunan, çiğneme kaslarına destek görevi gören, parotis kanalı ve fasiyal sinire komşuluğu nedeniyle önem arz eden anatomik yapıdır.Bichat yağ dokusunun oral kaviteye herniasyonu nadir görülen klinik bir durumdur.Özellikle genç çocuklarda daha sık karşılaşılan,direk bukkal mukozaya travma sonrası kısa sürede gelişen 'travmatik psödolipom'lar veya travma veya hematom gibi sitokin salınımını tetikleyen durumlardan sonra adipositlerin depolanmasındaki ve diferansiyasyonundaki değişimlere bağlı gelişebilen 'post-travmatik lipom'lar olarak bilinirler. Olgunun Özellikleri: 3 yaşında erkek çocuk hasta kliniğimize acil servisten ağız içi yabancı cisim travması sonrası ağızdan kan gelmesi ve yutma güçlüğü sebebiyle konsülte edildi.Ailenin anamnezinde; çocuğun, tahta maddeden oluşan yabancı cismin uç kısmı ağzının içine denk gelecek şekilde bu cismin üzerine düştüğü ve ağızdan durmayan kan geldiği ve bunun üzerine hastanemiz acil servisine başvurduları öğrenildi. Hastanın yapılan ağız içi muayenesinde 1. premolar dişler hizasında sağ bukkal mukozadan oral kaviteye protrüze olmuş yaklaşık 3x2x2 cm boyutlarında pembemsi renkte, ovoid şekilli, düzgün yüzeyli, mobil, non-ülsere, pedinküllü bir kitle saptandı. Tedavi-Prognoz: Kitle enfekte göründüğünden genel anestezi altında eksize edildi ve defektif mukoza primer sütüre edildi.Postop 1. ayda yapılan kontrollerinde oral mukozada herhangi bir defekt, yüzde asimetri yada yutma, çiğneme ve emme güçlüğü gibi şikayetler yoktu. Hasta postop 3. ayda tekrar değerlendirilmek üzere kontrole çağrıldı. Yorum: Travmaya bağlı gelişen bukkal yağ yastıkçıklarının herniasyonu literatürde sık gözlenen bir olgu değildir. Genellikle 5 ay-5 yaş arası çocuklarda ağız içine yabancı bir cisim ile travma sonrası gelişir. Hastanın ilk geliş saati ve kitlenin büyüklüğüne göre cerrahi yaklaşım değişmektedir. Özellikle çiğneme, emme, erişkin yaşta yanak konturlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan bu yastıkçıklar, herniye oldukları bölgeye mümkünse tekrar yerleştirilmelidir. Yerleştirilemeyecek vakalarda kitlenin eksizyonu yapılmalı, bu esnada parotis Stenon kanalının sağlamlığı da mutlaka kontrol edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-160

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale