Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İntralarengeal Uzanım Gösteren Tiroglossal Kanal Kisti
 

İntralarengeal Uzanım Gösteren Tiroglossal Kanal Kisti

İber M., Kandoğan T., Çukurova İ., Yağız Ö., Kozcu H. S.

AMAÇ: Kliniğimize başvuran ve larengeal uzanımlı tirog¬lossal kist saptanan olguyu larenksin diğer pa-tolojileriyle karışabileceğinden ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerektiği düşü¬nülerek literatür verileri eşliğinde sunduk. OLGU: 73 yaşında erkek olgu yaklaşık 20 yıl önce boyun orta hattında kitlenin son 1 yıldır progresif büyümesi üzerine kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde boyun orta hatta yutkunmakla vertikal hareketli yaklaşık 3 cm çaplı kitlesel lezyon saptandı. Ayırıcı tanı yapılarak larenksin olası diğer patolojileri dışlanarak radyolojik inceleme sonucu larengeal uzanımlı tirog¬lossal duktus kisti tanısı aldı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastaya sistrunk operasyonu yapıldı ve sorunsuz takip edilmekte. YORUM: Tiroglossal duktus kisti, fetüste tiroidin dil kökün¬den boyundaki yerine inmesi esnasında tiroglossal duktustaki kısmi veya tam obliterasyon eksikliği sonucunda oluşur. Konjenital boyun kitleleri içinde en sık görülenidir. Tiroglossal duktus kisti yaygın olmasına rağmen tiroglossal kanal kistlerinin larengeal uza¬nımı oldukça nadir görülen bir durumdur ve daha çok erişkinlerde görülür. İleri yaşlarda larenks ma¬lignitelerini taklit edebilirler

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-173

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale