Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larinkste Nadir Görülen Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu
 

Larinkste Nadir Görülen Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu

Aksoy S., Oğhan F., Kucur C., Erdoğan O., Külekçi S., Akkaş G.

AMAÇ: Larenks kanserlerinin % 85-95'ini skuamöz hücreli karsinom oluşturur. Skuamoz hücreli karsinomların varyantları bulunmaktadır. Bu varyantlardan biride sarkomatoid skuamoz hücreli karsinomdur. Sarkomatoid skuamoz hücreli karsinom tüm skuamoz hücreli karsinomların %3’nü oluşturmaktadır. Bu tümörler daha çok düzgün şekilli,polipoid kitleler şeklinde anterior vokal kordda görülürler. Genellikle glottik yerleşimlidirler. OLGU: Bizim olgumuzda 69 yaşındaki erkek hastanın 1 yıldır ses kısıklığı ve son 6 aydır solunum sıkıntısı şikayetleri mevcutmuş. Zamanla solunum sıkıntısı ilerleyen hasta acil servise başvurup metabolik alkoloz tablosunda iken acil trakeotomi açılmak zorunda kalınmıştır. Trakeotomi ile solunum yolu güvenliği sağlanan hastadan direkt laringoskopi altında alınan biyopsi sonucu maling mezenkimal tümör teşhisi konulması üzerine, hastaya biyosi tekrarı yapıldı skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edildi. Bu sonuçlarla hastaya bilateral fonsiyonel boyun diseksiyonu ve total larinjektomi yapıldı. Nihai patolojik sonucu sarkomatoid skuamöz hücreli karsinom olarak geldi. Boyun diseksiyonu materyalinde sarkomatoid skuamoz hücreli karsinom gelmesi üzerine hastanın adjuvan radyoterapi alması planlandı. YORUM: Sarkomatoid hücreli karsinom nadir rastlanan skuamoz hücreli karsinom varyantıdır. Bifazik bir tümör olmasından dolayı patolojik tanıda karışıklıklara hatta yanlış tanılara yol açabilmektedir. Bu yönüyle uygun boyamalar yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sarkomatoid hücreli karsinom genellikle erken evrede yakalanıp tedavi edilerek iyi bir prognoza sahip olabilmekte iken ileri evrede kötü prognoza sahiptir hatta hastalarda solunum yolu tamamen tıkanıp metabolik alkolaz tablosunda acil koşullarda karşımıza çıkabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-171

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale