Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Laringeal Onkositik Kist: Olgu Sunumu
 

Laringeal Onkositik Kist: Olgu Sunumu

Noyan B., Aydın E., İnan S., Köycü A., Taşlıca Z. F.

GİRİŞ: Laringeal onkositik kistik lezyonlar oldukça nadir görülmektedir. Onkositik kist tipik olarak ileri yaşta görülmektedir ve larinks kisti biyopsilerinde %0.5 - %1 oranında saptanmaktadır. Literatürde 2001 yılı itibariyle bildirilen yaklaşık 150 civarında laringeal onkositik kist vakası bulunmaktadır. Onkositik kistler benign, yavaş büyüme eğiliminde, sıklıkla soliter lezyonlardır. Genellikle ventrikül ya da yalancı korttan köken almaktadır. Onkositik değişim metaplazi ya da hiperplazi şeklinde olabilmektedir. Onkositler küçük, hiperkromatik nükleuslu, geniş, granüler eozinofilik sitoplazmalı, büyük poligonal epitelyal hücrelerdir. Olgu Sunumu: Ellisekiz yaşında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan ses sanatçısı erkek hasta 2 aydır olan seste çatallanma, yutkunurken takılma ve boğazda gıcık hissi ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde pasif sigara içiciliği ve düzenli alkol alımı mevcuttu. Muayene sırasında disfoni yoktu ve daha önce ses kısıklığı yaşamamıştı. Hastanın yapılan indirek laringoskopik muayenesinde sol ventriküler bant ön 1/3'te mukozadan kabarık yaklaşık 5 mm'lik kistik lezyon mevcuttu. Genel anestezi altında mikrolaringoskopik yaklaşım ile sol ventriküler bant mukozası ön 1/3 yerleşimli yüzeyden kabarık hafif sert düzgün yüzeyli 5 mm'lik lezyon güvenli cerrahi sınır ile total eksize edildi. Patoloji materyeli 0,6x0,6x0,4 cm boyutlarında non-keratinize çok katlı yassı epitel altında, lamina propriyada lokalize, yer yer basıklaşmış onkositik epitel ile döşeli kistik yapı olarak rapor edildi. Tartışma: Onkositik lezyonlar üst solunum yolu gland ve mukozası, özafagus, lakrimal sistem, tükrük bezleri, tiroid, pankreas, böbrek, timus, paratiroid gibi çok çeşitli organlarda tespit edilmiştir. Larinks yerleşimi ise oldukça nadirdir. Ses kısıklığı, disfoni, boğazda yabancı cisim hissi, nadiren stridor ve disfaji görülebilmektedir. Benign lezyon olan onkositik kistin tedavisi mikrolaringoskopik yaklaşım ile eksizyondur. Multisentrik olabilme ve çok sık görülmese de nüks ihtimali takipi gerekli kılmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-172

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale