Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Opere Larenks Ca Olgusunda Hipofarenkste Pet/Bt Sonucunda Yanliş Pozitiflik
 

Opere Larenks Ca Olgusunda Hipofarenkste Pet/Bt Sonucunda Yanliş Pozitiflik

Arıkan O. K., Kadıköylü S., Koyunsever S., Aslan U., Kılıç Ö.

AMAÇ: Tümör belirlemede kullanılan güncel yöntemlerden birisi de, pozitron emisyon tomografisidir (PET/BT). PET/BT, çeşitli farmösötikler aracılığıyla malign hücrelerdeki artmış metabolizma, protein sentezi ve hızlı hücre proliferasyonu gibi aktörleri ortaya koyarak onkolojik görüntülemeye çok etkin bir biyolojik bakış açısı getirmektedir. Günümüzde klinik PET/BT görüntülemesinde en sık kullanılan radyofarmosötik; F-18 ile işaretli FDG ( Florodeoksiglukoz) dir. Bir glukoz analogu olan FDG ile vücut içerisindeki glukoz metabolizması görüntülenerek ölçülebilmektedir. Tümör hücrelerinin, normal hücrelere göre daha fazla glukoz kullanmaları düşüncesiyle uygulanan bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda PET/BT’nin baş boyun tümörlerinde sensitivitesinin %92, spesifitesinin %100 olduğu belirtilmiştir Kliniğimizde larenks ca nedeniyle total larenjektomi + sol lateral boyun diseksiyonu yaptığımız ve postop 3. ayda yapılan PET/BT tetkikinde; "hipofarenks orta hatta malignite düzeyinde hipermetabolik tutulum " saptanan, fakat yapılan biyopsi sonrası patoloji raporu granulasyon dokusu olarak gelen olguyu sunmayı amaçladık OLGU: 65 yaşında bayan hasta. Kliniğimizde daha önce larenks ca (T3N2bM0) nedeniyle total larenjektomi + sol lateral boyun diseksiyonu yapıldı. Hasta, postop 3. ayda yutma güçlüğü şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Endoskopik muayene sonucu hipofarenks orta hatta yaklaşık 2x2 cm boyutunda vejetan kitle görüldü. Kitlenin larenks ca nüksü olabileceği düşünülerek PET/BT tetkiki istendi. Yapılan PET/BT’de malignite düzeyinde hipermetabolik tutulum olduğu rapor edildi. Takiben hasta operasyona hazırlanarak genel anestezi altında lezyondan biyopsi alındı. Biyopsi sonucu " granulasyon dokusu " olarak raporlandı. Hasta klinik olarak takibimizdedir SONUÇ: Her ne kadar PET/BT’de "malignite düzeyinde hipermetabolik tutulum " görülse ve hastanın öyküsü ve endoskopik muayenesi bu sonucu güçlü bir şekilde desteklese de PET/BT’nin baş boyun tümörlerindeki yüksek sensitivite oranına rağmen nadir de olsa yanlış pozitif sonuç verebileceği unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-170

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale