Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Laringeal Lümeni Tam Obstürkte Eden Kondroma
 

Laringeal Lümeni Tam Obstürkte Eden Kondroma

Karaman A., Yörük Ö., Kılıç K., Şengöz F., Çalık İ. M.

OLGU: Onbeş yıldır ses kısıklığı ve solunum sıkıntısı yapan, bu nedenle direkt laringoskopi ile biyopsi aldıran ancak korktuğu için ameliyatı kabul etmeyen hasta solunum sıkıntısının artması üzerine tarafımıza başvurdu. Endoskopik larink muayenesinde lümeni tam obsturükte eden sol laringeal duvardan kaynaklanan solid kitle tespit edildi. Hastaya çekilen Boyun BT'de Supraglottik düzeyden başlayıp, infraglottik düzeye kadar uzanım gösteren sol vokal kordu etkileyen trakea hava sütununu soldan ve posteriordan belirgin daraltan yaklaşık 24x21x31 mm ebatlarında içerisinde hiperdens kalsifiye komponentleri buluna heterojen yapıda kitlesel görünüm izlendiği rapor edildi. Direkt biyopsi sonucu kondroma-kondrosarkoma? Olarak rapor edilen hasta laringofissür yöntemi ile opere edilerek kitle total olarak rezeke edildi. Krikoid kıkırdak postero-medialinden kaynaklanan kitle, krikoidin 0.5cm'lik kısmı ile birlikte total çıkartıldı. Histo-patolojik inceleme sonucu kondrom olarak rapor edilen hasya postop. 21. gününde dekanüle edilerek tam şifa ile taburcu edildi. Takiplerinde nükse rastlanmayan hasta literatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-177

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale