Trakeal Kitle: Olgu Sunumu

Kaptaner S., İber M., Çukurova İ., Uğur Ö., Şahin B.

AMAÇ: Trakeostomi kanülünün kronik irritasyonuna bağlı trakeal kitle oluşumu saptanan hasta olgu sunumu olarak sunulmuştur. OLGU: 5 yıl önce total larenjektomi operasyonu geçirmiş 55 yaşında bayan hasta 4 aydır varolan ancak progresif şekilde artan dispne, sitridor ve stomal hemoraji şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Intratrakeal endoskopide stomiden 5 cm distal trakeada hava pasajının kapatan üzeri hemorajik polipoid kitle saptandı. Yapılan radyolojik görüntülemede kitlenin trakea duvarına invaze olmadığı polipoid büyüme paterni gösterdiği görüldü. TEDAVİ VE PROGNOZ: Transtrekeal olarak kitle eksize edildi. Patoloji sonucu psodopolip olarak yorumlandı. Gümüş kanulden silikon kanul kullanımına gecen hastanın takiplerinde herhangi bir komplikasyon veya nüks yaşanmadı. YORUM: Trakeostomi kanulu komplikasyonu olarak trakeal kitle oluşumu nadir görülen bir durum olmakla birlikte yerleşim yerinden dolayı solunum yolunu tehlikeye sokabilmeleri nedeni ile erken tanı ve etkili tedavisi hayati önem taşımaktadır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-176

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale