İzole Larengeal Pemfigus Vulgaris

Yener M., Öztürk Ö., Yılmaz M., Gözen D. E., Turgut F. N.

AMAÇ: Pemfigus vulagaris mukoza ve cilt tutulumu ile giden intraepitelyal büllerle karakterize otoimmün bir hastalıktır. İzole larengeal pemfigus oldukça nadir olup litaratürde çok sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir. OLGU: Burada yutma güçlüğü ve ses değikliği şikayetleri ile başvuran 60 yaşında larengeal pemfigusu saptanan bayan hasta sunulmuştur. Hastada supraglottik ve glottik seviyede deri ve oral mukoza lezyonları olmaksızın, yaygın ülsere lezyonlar mevcuttu. Yapılan biyopsi sonucunun pemfigus vulgaris gelmesi üzerine hasta izole larengeal pemfigus vulgaris olarak değerlendirilmiş ve steroid tedavisi başlanmıştır.Tedavi sonrası, birinci ayda yapılan larengeal muayenede lezyonların gerilediği izlenmiştir. YORUM: Bu olgu ile, yutma güçlüğü ve ses değişikliği yapabilen larenksin nadir bir lezyonu olan larengeal pemfigus vulgaris tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-175

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale