Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Odinofajiye Neden Olan Primer Laringeal Pemfigus, Özefagiyal İnlet Patch ve zefagiyal Strüktür Birlikteliği: Olgu Sunumu
 

Odinofajiye Neden Olan Primer Laringeal Pemfigus, Özefagiyal İnlet Patch ve zefagiyal Strüktür Birlikteliği: Olgu Sunumu

Günhan Ö., Gerek M., Karahatay S., Karakoç Ö., Aşık B., Uygun A.

Seksen yaşında erkek hasta; iki ay içinde 5 kg vücut ağırlığı kaybı, ağır odinofaji ve retrosternal yanma şikayetiyle başvurmuştur. Hastada 22 yıl önce gastrik karsinoma nedeniyle geçirilmiş total gastro-özefajektomi ve radyoterapi öyküsü mevcuttu. Endoskopide epiglot ve aritenoidlerde lezyonlar izlendi. Lezyonların histopatolojisinde gastrik mukozal alanlar içeren pemfigus vulgaris ile uyumlu lezyon olarak rapor edilmiştir. Biz primer larengeal pemfigus ve İnlet Patch birlikteliği görülen bir olgu sunduk.

The Coexistence of Primary Laryngeal Pemphigus,Oesophageal Inlet Patch and Oesophageal Stricture..

Günhan Ö., Gerek M., Karahatay S., Karakoç Ö., Aşık B., Uygun A.

The Coexistence of Primary Laryngeal Pemphigus,Oesophageal Inlet Patch and Oesophageal Stricture Presenting with Odynophagia. An 80 year old male patient presented with severe odynophagia and retrosternal discomfort that resulted in a 5 kg weight loss in two months. The patient had a history of total gastrectomy-esophagojejunostomy and radiotherapy for gastric carcinoma, 22 years previously. Endoscopy revealed lesions located on the epiglottis and arytenoids. Histopathology of lesions was pemphigus vulgaris while the presence of gastric mucosa in samples was suggestive of Inlet Patch. We present a coexistence of primary laryngeal pemphigus and Inlet Patch.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri 2013; 51: 127-30

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale