Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Kliniği Yıllığı » 2011 » Frontal hücre ve Agger nazi hücresi ile anteriyor etmoid arter yerleşim yeri arasında ilişki var mıdır?
 

Frontal hücre ve Agger nazi hücresi ile anteriyor etmoid arter yerleşim yeri arasında ilişki var mıdır?

Aydoğan F., Demir S., Aydın E., Taştan E., Kavuzlu A.

Amaç: Bu çalışmada frontal hücre ya da Agger nazi hücresi varlığı veya yokluğunun anteriyor etmoid arterin lokalizasyonu üzerine etkisi incelendi.
 Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2006 - Şubat 2008 tarihleri arasında kliniğimizde septal deviyasyon, konka bulloza ya da antrokoanal polip nedeni ile ameliyat edilen 61 hastanın (35 erkek, 26 kadın; ort. Yaş 35.6±12.7 yıl; dağılım 15-72 yıl), 110 tarafında koronal planda çekilen paranazal sinüs tomografileri geriye dönük olarak değerlendirildi ve anteriyor etmoid foramen lokalizasyonu anteriyor nazal spine’a göre ölçüldü. Frontal hücre ve Agger nazi hücresinin varlığı veya yokluğu ile bu ölçümler arasındaki ilişkiler araştırıldı. Bulgular: Anteriyor nazal spine’a göre anteriyor etmoid foramenin ölçümü Agger nazi hücresi yokluğunda 18.2±8.8 mm ve Agger nazi hücresi varlığında 20.3±6.6 mm idi. Bu uzaklık frontal hücre belirlenmediğinde 20.0±7.3 mm olarak ölçüldü. Frontal hücrenin varlığında bu ölçüm 20.2±6.5 mm idi. Frontal hücre tiplerine göre ölçüm sonuçları tip 1, tip 2 ve tip 3 için sırasıyla 20.5±5.9 mm, 18.9±8.0 mm, 20.6±7.3, mm idi. Sonuçlarımız frontal hücre ve Agger nazi hücresi varlığı veya yokluğu ile anteriyor etmoid foramen lokalizasyonu arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya çıkardı. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları bu hücrelerin varlığı ya da yokluğunun anteriyor etmoid arter lokalizasyonunu etkilemediğini göstermiştir.

Is there any relationship between the frontal cell and the Agger nasi cell and the localization of the anterior..

Aydoğan F., Demir S., Aydın E., Taştan E., Kavuzlu A.

Is there any relationship between the frontal cell and the Agger nasi cell and the localization of the anterior ethmoid artery? Objectives: In this article, we examined the effect of the presence or absence of a frontal cell or an Agger nasi cell on the localization of the anterior ethmoid artery. Patients and Methods: Coronal paranasal sinus computed tomography scans on 110 sides of 61 patients (35 males, 26 females; mean age 35.6±12.7 years; range 15 to 72 years) who underwent surgery for septal deviation, concha bullosa, antrochoanal polyp between September 2006 and February 2008 were retrospectively evaluated and the anterior ethmoid foramen localization was measured according to the anterior nasal spine. The correlations of these measurements with the presence and absence of a frontal cell and an Agger nasi cell were investigated.
 Results: The measurement of the anterior ethmoidal foramen according to anterior nasal spine was 18.2±8.8 mm in the absence of an Agger nasi cell and was 20.3±6.6 mm in the presence of an Agger nasi cell. This distance was measured as 20.0±7.3 mm when the frontal cell was not determined. This measurement was 20.2±6.5 mm in the presence of a frontal cell. According to the frontal cell types the results of the measurements were 20.5±5.9 mm, 18.9±8 mm, 20.6±7.3 mm, for type 1, type 2 and type 3, respectively. 
Our results revealed that there were no significant relationship between the presence or absence of a frontal cell and an Agger nasi cell and the localization of the anterior ethmoidal foramen. Conclusion: The results of this study showed that the presence or absence of these cells does not affect localization of the anterior ethmoid artery. Anatomy; arteries; ethmoid sinus; paranasal sinuses; tomography.

KBB Kliniği Yıllığı 2011;21(6):326-332

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale