Ana Sayfa : Bilimsel Destek Platformu

Bilimsel Destek Platformu

Başlık Link
Bilimsel Yaşam ve Etik 
Araştırma Etiği Bildirgesi - Türk Tabipleri Birliği
Yayın Etiği Bildirgesi - Türk Tabipleri Birliği
Yaşam Bilimlerinde Araştırma ve Yayın Etiği
Araştırma Etiği
Hayvan Deneyleri Etiği 
Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri, Yanıltmalar, Yanıltmaları Önlemeye Yönelik Öneriler
Tıp Araştırmaları ve Hayvan Hakları Açısından Hayvan Deneyleri Etik Kurulları
Editörün Sorumluluğu ve Bağımsızlığı
Profesyonel Danışmanlık
Danışmanlık Sisteminin Etik Boyutu
İyi Danışmanın Tanımı
Bilimsel Makale Danışmanlarından Beklentiler
Danışman Raporları
Danışmanlık Sistemi Sorunları
Makale Değerlendirme Sürecinde Dergilerin Kalitesine Etki Eden Konular ve Kullanılan Formlar
Danışmanlık Kurumunun Çalışmamasının 5 Nedeni
Bilimsel Dizinler ve Önemi
Uluslararası İndeksler Neden Önemli
Ulusal tıp ve sağlık bilimlerinde dergi adı kısaltmaları
Akademik Yükseltmeler ve "Sahte Dergiler" Sorunu
Bilimsel Makalelerde Yasal Sorumluluklar
Duplikasyon
Kurgudan Yayına Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırmaya Hazırlık Aşamasında Etik Kurul İşlemleri
Bilimsel Yayınlarda Bias (Taraf Tutma)
Bilimsel Yayınlarda Dil
Bilimsel Makale Yazım Teknikleri
IMRAD ve yazı hazırlamak
Öz yazma: Süreç ve ilkeleri
Derleme yazımı
Bilimsel makalelerde istatistiğin kullanımı, sunumu ve sık yapılan hatalar
Sağlık bilimleri dergilerinde kullanılan kaynak gösterme biçimleri
H-göstergesi ve süreli yayınlara uygulanımı
Makalelerin Reddedilme Nedenleri ve Makalenin Geleceği
Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Çevresel Faktörler

Bu bölüm ULAKBİM Tıp Veri Tabanı (Türk Tıp Dizini - http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/) sempozyum bildirilerinin incelenmesi sonucu seçilen makalelerden oluşturulmuştur. Makaleler bildirilerde geçen başlıkları ile konmuş olup; ilgili makalelere doğrudan link verilmiştir.

Bildiri özeti nedir ?
Bildiri özeti nasıl hazırlanır?
Bildiri özeti örneği

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale