Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Reinke ödemi nedir - Op.Dr.Seher Şirin

Reinke ödemi nedir - Op.Dr.Seher Şirin

Reinke Ödemi
Ses kıvrımında bir boşluğun varlığı ilk olarak 1895 yılında Reinke tarafındantanımlanmış ve onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Ses kıvırımının tabakalarından biri olan  Reinke boşluğu, ses üretiminde kritik bir role sahiptir.

Reinke Ödemi Nedir?
İşte bu tabakanın, Reinke boşluğunun, sıvı vede zamanla jelatinöz kıvamda bir madde ile aşırı kalınlaşması Reinke Ödemi olarak adlandırılmaktadır.


Reinke Ödeminin Oluşmasındaki Sebepler Nelerdir?
Sigara, reflü hastalığı  ve sesin yanlış kullanımı bilinen en sık nedenler arasında yer almaktadır. Bunların dışında alerji, hipotiroidi gibi hormonal değişiklikler de sebep olabilir.

Reinke Ödeminin belirtileri nelerdir?
Reinke ödeminin tipik belirtileri ses kısıklığı, seste kabalaşma, sık boğaz temizleme ihtiyacı, normal sesine göre sesin perdesinde düşme ile beraber  seste yorulmadır. Sesteki değişiklikler nedeniyle bayan hastaların, seslerinin telefonda erkek sesi sanılması veya erkek sesi ile karıştırılıyor olması yakınması, bu hastalığın çok tipik bir işaretidir.Nefes darlığı erken dönemde tipik olarak bulunmamakla beraber hastalığın ilerleyen aşamalarında bu belirtilere eşlik edebilir.

Nasıl Tanı Konulur?
Ses değişikliği yakınması ile başvuran her hastanın mutlaka kulak burun boğaz uzmanına yönlendirilmesi ve/veya başvurması ve tam bir kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesinin yapılması gereklidir.
Reinke ödemi tanısı, hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve muayenesinin yapılmasının ardından poliklinik ortamında rahatça yapılabilen ses tellerinin endoskopik görüntülemesi ( videolaringoskopi) ile konulabilir.Hastanında ekrandan kendi gözleri ile görebileceği ve kayıt altına alınabilecek endoskopik görüntüsünde ödem nedeniyle ses telleri, olduğundan daha kalın görülür. Bu kalınlaşma sıklıkla iki taraflı olmakla beraber tek taraflı da görülebilir.  

Reinke Ödemi nasıl tedavi edilir?
Herşeyden önce hastanın tedaviden beklentisini ve yaşam şeklini çok iyi anlamak ve hasta ile birlikte değerlendirmek gerekir. Bu durum tedavinin temelini teşkil etmektedir.   Çünkü Reinke ödemi olan hastaların öncelikle yaşam şekilleri ele alınmalı ve gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır. Yaşam şeklini değiştirmek istemeyen veya bu konuda zorlanan hastalar bazen Reinke ödeminin etkileri ile yaşamayı öğrenmeyi tercih edebilmektedirler. Aslında cerrahi tedavinin planlanmasında biz hekimlerin de temelde değerlendirdiği durum, operasyon öncesinde altta yatan nedenlerin, özellikle de sigaranın bırakılması ve bu hastalığın ortadan kaldırılması  konusunda hastaların kesin kararlı olduğunun görülmesidir.
Tedavi için ilk yapılması gereken altta yatan nedeni(leri) ortadan kaldırmak olmalıdır:

  • Sigaranın bırakılması, hiç  olmazsa kullanımının ciddi oranda azaltılması
  • Reflünün azaltılması: bunun için yaşam şeklinin değiştirilmesi ve mide asidinden koruyucu ilaç tedavisi kullanılması
  • Sesin aşırı ve/veya yanlış kullanılmasının önlenmesi

Tüm bu önlemlerin alınması Reinke ödeminin gerilemesini sağlayabilmekle beraber ne yazık ki, tamamen normal ve kaliteli bir ses için genellikle yeterli olmamaktadır. Normal ve kaliteli bir ses elde edebilmek için, özellikle sesini profesyonel olarak veya sosyal ortamlarda yoğun olarak kullanan kişilerde, cerrahi tedavi ve ses terapisinin yapılması da  gerekmektedir.

  • Cerrahi tedavi: Reinke boşluğunda birikmiş olan jelatinöz maddenin  çıkarıldığı ve fonomikrocerrahi olarak adlandırılan ameliyatın uygulanmasıdır. Cerrahi sonrası kısa bir süre (birkaç günden iki haftaya dek uzayabilir) fısıldayarak konuşmanın dahi yasak olduğu tam bir ses istirahatinin sağlanması cerrahi işlemin yapıldığı alanın dinlendirilmesi, yara iyileşmesinin olumsuz etkilenmemesi ve hastalığın tekrarlama olasılığının azaltılması için mutlak surette gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında ses istirahat süresinin tamamlanmasının ardından bazen nefesli, normale göre daha zayıf veya daha tiz bir ses ile karşılaşılabilinir. Endişe edilecek bir durum olmayıp bu yakınmalar zamanla azalır ve ses telleri tamamen iyileştikten sonra da  genellikle kaybolur. Ses terapisi hastanın normal sesine daha erken kavuşmasında oldukça faydalıdır.

  • Ses terapisi: Ameliyat ve ses istirahati sonrasında ses terapisinin yapılması sıklıkla önerilmektedir.
  • Ameliyat sonrası işlem görmüş ses teline uyum sağlanması döneminde sesin rehabilitasyonuna, normal-düzgün bir ses teli ile konuşmaya ve ses tellerini zorlamadan doğru bir şekilde ses çıkarmayı sağlamada yardımcı olur.
  • Öte yandan bu hastalığın nedenlerinden biri sesin yanlış kullanımı idi. Hem ses yanlış kullanıldığı için Reinke ödemi oluşabilir, hemde Reinke ödemi olduğu için hastalar yanlış bir teknikle ses oluşturuyor olabilirler. Bu nedenle sadece ameliyatla ses telinin düzeltilmesi yeterli olmaz, hastanın yeni ses telini doğru kullanmasını öğrenmesi de gerekmektedir. Hem hastalık boyunca Reinke ödeminin etkilerini azaltmak için hem de yanlış ses kullanımının devam etmesi halinde hastalığın tekrar oluşmasını engellemek için, hastanın farkında olmadan ses tellerini yanlış kullanmasına yol açan alışkanlıklarını değiştirmesi kesinlikle gereklidir.

Op.Dr.Seher Şirin
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KBB Kliniği

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale