Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Uyku endoskopisi nedir - Op.Dr.Yakup Yeğin

Uyku endoskopisi nedir - Op.Dr.Yakup Yeğin

Uyku endoskopisi nedir?
Uyku apne hastalarında tıkanıklığa neden olan patolojinin lokalizasyonunu net olarak ortaya koymak asıl olarak uyku esnasındaki değişiklikleri göstermekle mümkündür.   Uyku apne fizyopatolojisinde nörolojik ve anatomik pek çok üst solunum yolu patolojilerinin birlikteliği nedeniyle, hastalığın etyolojisinde veya sonucu olarak karşımıza çıkan bu patolojilerin tespitinde uyku endoskopisi değerli bir tanı yöntemidir. Horlama ve apneye yol açan bölgenin direk olarak görüntülenmesine imkan tanıması,  yapılacak cerrahi müdahalenin planlanmasında cerraha önemli avantajlar sağlamaktadır.

Uyku endoskopisi nasıl yapılır?
Uyku endoskopisi(UE) ameliyathane koşullarında anestezi uzmanı tarafından uygulanır. UE’den önce sekresyonu ve burun içi hassasiyeti azaltmak için sistemik ve lokal tedaviler uygulanır. Yatar pozisyona getirilen hastalar monitörize edildikten sonra anestezist tarafından damar yoluyla uygulanan standart tedavi protokolü ile sedatize edilir. Solunum depresyonu olmaksızın progresif sedasyon sağlanır. Sedasyon düzeyinin, normal fizyolojik uykuya en yakın seviyede hastanın dış uyaranlara cevap verebilecek şekilde hafif olması sağlanır. Hastanın horlamaya başlaması beklenir. Horlamaya başladığı anda nazal kaviteden uygulanan fleksibl nazofarengoskop ile titreşen ve kollabe olan bölgeler izlenir.

Uyku endoskopisi öncesi neler yapmam gerekir?
Ameliyathane şartlarında yapılan bir işlem olması nedeniyle uyku endoskopisi öncesinde hastanın anestezi hazırlıkları yapılır ve anestezi uzmanı tarafından hasta işlem öncesi değerlendirilir.

Uyku endoskopisi nasıl yorumlanır?
Uyku endoskopisini değerlendirmek için çeşitli skalalar mevcuttur. Biz pratiğimizde üst solunum yollarının 4 seviyede değerlendirildiği (yumuşak damak-küçük dil, bademcik, dil kökü ve epiglot) VOTE skalasını kullanıyoruz.  Uyku endokopi sonrası uyku apnesine neden olan bölgeler saptanarak cerrahi tedavinin planlanması sağlanır.

Op.Dr.Yakup Yeğin
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KBB Kliniği

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale