Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Sulkus Vokalis (Ses Teli Oluğu) Nedir? - Op. Dr. Ayşe Öznur Akidil

Sulkus Vokalis (Ses Teli Oluğu) Nedir? - Op. Dr. Ayşe Öznur Akidil

Sulkus vokalis ses telinde, ses telinin serbest kenarına paralel bir oluk veya cep oluşumudur. Etyolojisi tam olarak netleştirilememiştir. Doğuştan olabileceği gibi ses teli travmasına veya var olan kistin patlamasına bağlı oluşabilir.

Ses teli, sırasıyla ses teli kası, ses teli ligamanı, amorf madde ile dolu reinke boşluğu ve üzerini kaplayan epitelden (cilt) oluşur. Sesin oluşumu sırasında reinke boşluğu üzerinde epitelin sağlıklı şekilde titreşmesinin önemi büyüktür. Sulkus vokaliste epitel çöküntüsü oluşarak epitelin ligamana ya da kasa yapışması söz konusu olduğu için titreşim bozulmaktadır. Ayrıca ses telinde var olan oluğa bağlı olarak her iki ses telinin teması bozularak aradan hava kaçışı meydana gelebilir.

Sulkus vokalis tanısı nasıl konur?

Sulkus vokalis ses tellerinin tanısı en zor konabilen hastalıklarından biridir. İndirek laringoskopide sadece alışkın gözler tarafından ayırt edilebilirken laringostroboskopide ses telinin o kısmının titreşmemesi ile tanı konur. Fakat bazı olgularda ameliyathane şartlarında mikroskop altında yapılan incelemede tanı konabilir.

Sulkus vokalis tedavisi nedir?

Sulkus vokalis tedavisinde ses terapisi uygulanabilir. Fakat genellikle cerrahi uygulama gerekli olur. Yapılabilecek cerrahiler;

- insizyon ve sulkus epitelinin kaldırılması
- insizyon ve sulkus epitelinin kaldırılması; otolog yağ, fasya, ya da başka maddeler ile greftleme
- insizyon ve sulkus epitelinin kaldırılması; sulkus boyunda dikey kesiler yapılması
- eksizyon ve oluşan defektin birincil sütürasyonu
- lazer uygulamaları
- steroid ya da başka rejeneratif maddelerin enjeksiyonu
- eksizyon ve oluşan defektin birincil sütürasyonu; medializasyon laringoplastidir
 

Op. Dr. Ayşe Öznur Akidil      
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

 

 

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale