Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Akustik Nörinom ( Vestibüler Schwannoma ) Nedir? - Op.Dr.Filiz Gülüstan

Akustik Nörinom ( Vestibüler Schwannoma ) Nedir? - Op.Dr.Filiz Gülüstan

Akustik nörinom işitme ve denge siniri olan 8. kafa siniri kılıfından köken alan, iyi huylu ve genellikle yavaş büyüyen bir tümördür. İşitme kaybı ve denge problemlerine neden olabilmektedir.  Yetişkinlerde çocuklara nazaran daha sık görülmektedir. Genellikle tek taraflıdır, nadiren çift taraflı gözlenebilmektedir.

Bazı insanlarda akustik nörinom gelişme riski diğerlerine nazaran daha yüksektir. Bunlar;

 • Nörofibromatozis Tip 2 ( NF2 ) hastaları – Ailesel geçiş gösteren bir hastalıktır. Aile bireylerinde  NF2 varsa  Akustik Nörinom gelişme riski olmayanlara göre yüksektir.
 • Gürültülü ortamlarda çok uzun zaman geçiren kişiler – iş yeri gürültüsü ya da yüksek sesli müzik bu duruma neden olabilir.
 • Çocukluk döneminde baş boyun bölgesine radyoterapi tedavisi almış kişiler.

Akustik Nörinom Belirtileri Nelerdir?

 • İşitme kaybı – gelişmesi uzun yıllar alabilir, kişi bu nedenle işitme kaybının farkında olmayabilir.
 • Çınlama, uğultu
 • Yürüyüş esnasında denge problemleri
 • Bir tarafa yalpalama hissi
 • Yüz belirtileri ;  yüzde  hissizlik, ağrı, yüzün bir kısmını hareket ettirmede güçlük

Akustik Nörinom Tanı Testleri Nelerdir?

 • Odyogram;  bir odyolog tarafından yapılır ve işitme duyusu kişinin teste verdiği yanıtlarla değerlendirilir.
 • BERA ; kişi uyurken yapılan bir testtir, odyograma göre daha objektif bir testtir.
 • MR/BT; görüntüleme yöntemleri ile kitle tespit edilebilir.

Akustik Nörinom Tedavisi Nedir?

 • Cerrahi yöntem ile işitme korunarak kitle çıkarılabilir ancak işitme kaybı zaten gelişmişse işitmenin cerrahi sonrası düzelmesi beklenmez.
 • Radyoterapi yöntemi ile yüksek doz X ışını verilir.
 • Takip; görüntüleme yöntemleriyle kitle takip edilir, kitlede büyüme olursa ya da kitle belirti vermeye başlarsa cerrahi ya da radyoterapi yapılabilir.

Hasta genç, kitlenin boyutları büyük ya da ileri düzeyde işitme kaybı varsa doktor cerrahi veya radyoterapi yöntemini önerebilir. Hasta ileri yaşta, kitlenin boyutları küçük ya da işitme kaybı yok/hafif düzeyde ise doktor takip önerebilir. Akustik Nörinom cerrahi/radyoterapi sonrası tekrar edebilir. Tedavi sonrası 10 yıl kadar yıllık MR /BT ile takip gerekebilir.

Op.Dr.Filiz Gülüstan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği
İstanbul

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale