Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazı Nedir ? - Doç. Dr. Zahide Mine Yazıcı

Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazı Nedir ? - Doç. Dr. Zahide Mine Yazıcı

Sesi kemik yolunu kullanarak dış kulak yolu ve orta kulaktaki problemleri geçip iç kulağa ileten cihazlardır. Bu kemik iletimini sağlayan cihazların iç parçaları ve dış parçaları mevcuttur. İç parçaları ameliyatla takılıp dış parça operasyon yeri iyileştikten sonra takılır. Doktorunuzun bu cihazları önerisi sonrasında bu cihazlarla elde edilecek kazanç operasyon öncesi odyologunuz ve doktorunuz tarafından size denemeler yapılarak belirlenir. Sonuçlar sizin açınızdan da tatmin edici olması durumunda işlem uygulanabilir.

Kemiğe implante edilen işitme cihazları kimlere uygulanabilir?

  1. Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da klasik işitme cihazından fayda görmediği aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda uygulanır.
  2. Kemik yolu işitme eşiği 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’ de 60 dB’i aşmayan, iletim veya karma  tip işitme kaybı olan ve konuşmayı ayırt etme skoru %60 ve üzerinde olan hastalarda aşağıda belirtilen kriterlere uyması durumunda;
    1. Bilateral aural atrezi, cerrahi ile düzeltilemeyen konjenital orta kulak anomalilerinde,
    2. Bilateral mastoidektomi kavitesi bulunan hastalarda,
    3. Tedaviye dirençli kronik eksternal otit olan hastalarda bedelleri Kurumca karşılanır.
  3. 5 (beş) yaşından küçük hastalara uygulandığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz. Ancak 5 (beş) yaşından küçük hastalara ya da genel durumu cerrahi uygulamasına elverişli olmayan hastalara kafa bandı (soft band) ya da benzeri bir ataçmanla uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
  4. Kemiğe implante edilen işitme cihazı, 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır

Kurumun cihazı karşılamak üzere ön gördüğü kriterler kurum tarafından aralıklı olarak değişebilmektedir.

İşlemden Beklenen Faydalar nelerdir?
Hastalığınız işitme ile ilgili iletim sistemini etkilemektedir. Geleneksel işitme cihazları ile yeterli klinik iyileşme sağlanamamış olgularda kemik iletimli cihaz ile deneme yapılarak hasta değerlendirilir. Bu değerlendirmede hastanın fayda gördüğüne klinik ve odyolojik olarak kanaat edilirse kemiğe implante işitme cihazı önerilir. İşitme probleminize kemiğe implante edilebilir cihaz tarafından yardımcı olunabilir, ancak her cerrahide olduğu gibi bu işlemde kazanç olduğu gibi risklerde mevcuttur.  Operasyondan yarar göremeyebileceğinizi de bilmeniz gerekir.

Ameliyatın  Basamakları nelerdir?
İşlemin Tahmini Süresi: 1-1,5 saattir.

Genel anestezi altında cerrahiye uygun aseptik cilt temizliği sonrası kulak arkasındaki uygun mesafeye cilt kesisi uygulanır. Uygulanacak cihazın özelliğine göre cilt altı dokuda inceltme yapılabilir ve yapılmayabilir. Yine cihazın özelliğine göre (perkütan yani ciltten geçen bir düğme var ise cilde bir delik uygulanır/ transkütan yani cildi delmeyen mıknatıslı cihaz uygulamalarında böyle bir delik uygulanmaz) implante kafatasına vidalarla sabitlenir ve dış parçaya olan bağlantı türüne göre ciltte delik açılabilir. İmplant sabitlendikten sonra cilt onarılır ve pansuman ile operasyon sonlandırılır. İşlem sonrası kurumun teknik imkânlarına göre kurumda veya cihazı temin eden firmada “fitting” adı verilen cihazın ayarlanması işlemi operasyon sonrası 4-8 hafta sonra yapılır.

İşlemin Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

İşitme kaybı veya cilt kaybı: İmplant yabancı cisim reaksiyonuna neden olabilir, enfeksiyon bu durumu tetikleyebilir. Periodik olarak cilt antibioterapi tedavisine ihtiyaç duyabilir.

İmplantın yetersiz veya kötü çalışması: İmplanttan fayda görebileceğiniz düşünülmüştür, ancak implant verimsiz çalışabilir ve sesleri iletmede yetersiz sonuçlar verebilir.

İmplant çevresinde uyuşma ve rahatsızlık: Bazı hastalarda implant etrafı rahatsızlık ve uyuşukluk hissi gelişebilir nadiren bu his kalıcı olabilir.

Abudment adı verilen ciltten geçen perkütan düğme çevresinde cilt büyümesi ve implantı kullanılamaz hale getirmesi olabilir. Bu durumda derhal hekiminizle temasa geçiniz. Bu doku büyümesi lokal veya genel anestezi altında bir cerrahi işlemle alınıp tekrar implantınız kullanışlı hale getirilebilir

 Bu işlem başarısız olma ihtimali ile birlikte size işitme için en iyi sonuçları vermek amacı ile yapılmaktadır. 

Doç. Dr. Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği,
İstanbul

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale