Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)-Kulakta Kristal oynaması nedir? - Dr.Burak Olgun

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)-Kulakta Kristal oynaması nedir? - Dr.Burak Olgun

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) yani baş dönmesinin beyinle ilgili olmayan daha çok kulak burun boğaz hekimlerince tanı tedavisi yapılan bir hastalıktır. Baş dönmesi şikâyeti olan hastaların çoğunluğunu oluşturan pozisyonel vertigonun en yaygın şekli kanalolitiyazis olarak bilinen denge kanallarındaki kalsiyum kristali birikimidir. Temel bozukluk genellikle partikül yeniden konumlandırma manevraları, ofis bazlı bir prosedür ve hastaların evde gerçekleştirilmesi öğretilen bir tedaviye yanıt verir.
 
Benign paroksismal pozisyonel vertigo kimlerde sıktır?
Nüfus temelli bir araştırmada benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) yaşam boyu yaygınlığı% 2,4’tür. BPPV'nin bir yıllık yaygınlığı yaşla birlikte artmış ve 18-39 yaş arasındaki hastalara kıyasla 60 yaşın üzerindeki hastalarda yedi kat daha yüksektir. BPPV, kadınlarda her yaş grubundaki erkeklerden daha sık görülürken, 2: 1 ile 3: 1 arasında bildirilir.
 
Benign paroksismal pozisyonel vertigo neden olur?
Üst, yatay ve arka denge kanalı olmak üzere her iki kulakta toplam 6 denge kanalı vardır. Arka denge kanalı en sık hastalığa sebep olan kanaldır. Arka kanal BPPV sinde, olguların yüzde 35'inde neden saptanamaz. Nispeten küçük olabilen daha önceki kafa travması yaklaşık yüzde 15'inde mevcuttur. Diğer yandan, BPPV, çoğunlukla Meniere hastalığı (yüzde 30), vestibüler nöronit, kulak cerrahisi, herpes zoster otikus ve iç kulak iskemi / ani sensorinöral işitme kaybı gibi çeşitli denge hastalıklarının kalıcı bir etkisidir. Çoğu yatay kanal BPPV olgusu idiyopatiktir veya küçük kafa travmasına bağlıdır. Nüfusa dayalı bir anket çalışması, BPPV'nin yaş, migren, hipertansiyon, hiperlipidemi ve inme ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu ve en azından bazı BPPV olgularında potansiyel bir damarsal mekanizma olduğunu düşündürmektedir. Başka bir teori, kemik kaybının kristal birikimini oluşturan kalsiyum karbonat parçacıklarının kaynağı olabileceğini önermektedir.
 
Dr.Burak Olgun
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
 
 
 
 
 

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale